Smutny cytat o przemijaniu  życiu i śmierci. Ks.P. Pawlukiewicz