Pamiętajmy o wszystkich bliśkich, których nie ma już z nami. Niech odpoczywają w pokoju. Obraze na święto Wszystkich Świętych.